Home > Menu > Informasi > MKB : Etika & Teknikal Pemilihan

MKB : Etika & Teknikal Pemilihan

mkb etika pemilihan mkb etika pencalonan mkb tempoh pelaksanaan

Terdapat 3 fasal yang telah digariskan di dalam Etika Majlis Ketua Batch (MKB) pada kali ini. Fasal-fasal tersebut ialah:
1) Proses pemilihan
2) Pencalonan
3) Tempoh pelaksanaan

Bagi teknikal pemilihan, sistem yang telah dipersetujui dan dipilih oleh Lembaga Penasihat PCZ untuk pemilihan pada kali ini ialah sistem pencalonan tertinggi.

Maklumat lanjut disertakan di dalam poster.

‘Perancangan Berstrategi, Pengurusan Berintegriti’
Naib Pengerusi,
PERUBATAN Cawangan Zagazig 2015/2016.

Tinggalkan komen anda