Home > Menu > Informasi > Carta Organisasi JAKSI 2015

Carta Organisasi JAKSI 2015

jaksi

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (3: 104)

Berikut adalah barisan ahli jawatankuasa JAKSI PERUBATAN Cawangan Zagazig sesi 2015/2016 yang merupakan salah satu unit khas dibawah Pengerusi.

Jika terdapat sebarang aduan/ permasalahan berkaitan keselamatan, sosial dan musyrif boleh dilaporkan kepada unit-unit berikut.

“Haq Tertegak, Biah Terpelihara”
Jawatankuasa Keselamatan dan Sosial Islam (JAKSI)
PERUBATAN Cawangan Zagazig 2015/2016

Tinggalkan komen anda