Home > Biro PCZ > Biro Kebajikan > Skim Pinjaman Tabung Kasih Sayang (TKS)

Skim Pinjaman Tabung Kasih Sayang (TKS)

SKIM PINJAMAN TABUNG KASIH SAYANG (TKS)

1) Syarat-syarat peminjam

 • Ahli PERUBATAN
 • Mampu membayar balik dalam tempoh DUA (2) bulan.

2) Kelayakan memohon

 • Membayar yuran pengajian
 • Sakit kritikal memerlukan rawatan hospital
 • Pulang ke Malaysia atas sebab kecemasan
 • Kehilangan wang atas sebab kecurian atau keciciran
 • Melahirkan anak
 • Berkahwin
 • Kes-kes lain mengikut budi bicara Unit Kebajikan PCZ

3) Jaminan daripada penjamin

 • Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon
 • Terdiri daripada ahli PERUBATAN yang mendapat tajaan JPA/MARA/Baitulmal atau mereka yang mendapat elaun bulanan
 • Tidak dipaksa (atas kerelaan sendiri)

4) Nilai maksimun pinjaman

 • Sebanyak LE1000 ATAU 50% daripada wang perbelanjaan yang diperlukan oleh pemohon (mengikut budi bicara)

5) Dapatkan borang pinjaman daripada :

 • Marwan Muhammad (01147160027)
 • Nor Ain Bahori (01116052797)
 • Zaid Nailul Murad (01115377446)
 • Shakirah Mohd Roslan (01149645156)

Unit Kebajikan
PERUBATAN Cawangan Zagazig 2012

Tinggalkan komen anda