Home > Menu > Karya > Artikel > Hawa Nafsu Tunduk Mengikut Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah

Hawa Nafsu Tunduk Mengikut Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah

Bismillahirrahmanirrahim.

Sabda Nabi s.a.w

“Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya tunduk patuh mengikut apa yang telah kamu bawa” – Hadis Hasan Sahih

Kenapa Hawa Nafsu Perlu Tunduk Kepada Perintah Allah?

Hawa nafsu perlukan acuan yang membentuknya kerana nafsu tidak mempunyai jirim atau bentuk tertentu. Manusia dan nafsu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Justeru, manusia boleh membentuk nafsu, tetapi dia tidak mampu mencipta acuan buat nafsu kerana dia tidak benar-benar faham tentang hakikat penciptaan nafsu. Hanya pencipta nafsu itu sendiri sahaja yang dapat memberikan acuan terbaik kepada nafsu sehingga ia menjadi makhluk yang mulia dan boleh membawa tuannya ke syurga.

Allah adalah pencipta hakiki manusia beserta hawa nafsunya. Sebagai Pencipta Yang Maha Agung, Allah telah menyediakan acuan untuk membentuk nafsu mengikut acuan tersebut. Justeru, menundukkan hawa nafsu berdasarkan perintah Allah merupakan satu kewajipan bagi setiap muslim. Allah melarang keras manusia mengikut hawa nafsunya kerana nafsu bukan dicipta untuk diikuti, bahkan ia dicipta untuk dibentuk oleh manusia agar menjadi makhluk yang tunduk patuh kepada perintah Allah.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Shaad, ayat 26 :
“Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu,kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal,disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu”

Hawa nafsu mampu menyesatkan manusia, sedangkan ia sebenarnya diciptakan untuk menjaga kepentingan manusia. Tidak bernama manusia jika dia tidak mempunyai hawa nafsu. Allah menciptakan nafsu marah, agar manusia merasa ingin membela maruah diri, keluarga dan agamanya. Jika ada orang yang memperkotak-katikkan maruah keluarga dan agamanya, maka dia harus mempunyai rasa marah yang mendorongnya untuk mempertahankan diri, keluarga serta agamanya. Tanpa rasa marah, maruah ini tidak akan terbela. Demikian teladan yang ditunjukkan oleh para rasul, anbiya’ dan para sahabat Rasulullah S.A.W.

Demikian juga nafsu syahwat terhadap lawan jantina. Fitrah ini Allah ciptakan dalam diri manusia agar manusia kekal hidup berketurunan di dunia ini. Tanpa nafsu, manusia tidak ada keingingan terhadap lawan jantinanya, maka bagaimana mungkin generasi manusia dapat diteruskan? Oleh itu, Islam memberi jalan terbaik buat manusia agar menyalurkan nafsu dengan acuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Perkahwinan telah disyariatkan agar manusia dapat mencapai redha Allah dalam menyalurkan nafsu syahwatnya.

Oleh itu, nafsu sebenarnya merupakan suatu yang positif. Namun, apabila nafsu itu tidak dibentuk mengikut acuan Yang Maha Pencipta, bahkan ia dibiarkan mencipta acuan kepada manusia, maka manusia akan binasa.

Berkata Ibnu ‘Ataillah :
“Pokok bagi segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah kerana ingin memuaskan hawa nafsu. Sedangkan pokok bagi ketaatan, kesedaran dan keluhuran budi adalah kerana pengekangan terhadap hawa nafsu”

Terdapat dua intipati penting dalam kalam Ibnu ‘Ataillah ini :

 1. Tunduk kepada nafsu adalah pokok segala maksiat dan dosa
 2. Melawan nafsu adalah pokok segala kebaikan

Ini adalah tahap pertama yang perlu dilalui oleh setiap manusia sebelum nafsu ammarah bissu’ berubah menjadi nafsu lawwamah dan sebelum nafsu lawwamah menemui ketenangan, menjadi nafsu mutmainnah.

Setiap detik seorang muslim berusaha untuk mengekang hawa nafsunya,maka setiap itulah dia memperoleh pahala di sisi Allah. Melawan hawa nafsu merupakan salah satu sifat wajib daripada 10 sifat wajib bagi seseorang muslim sebagaimana yang digariskan oleh Imam Hasan Al-Banna.

10 sifat tersebut ialah :

 1. Akidah yang benar
 2. Ibadah yang shahih
 3. Akhlak yang mantap
 4. Berpengetahuan luas
 5. Memiliki tubuh badan yang sihat
 6. Bermujahadah melawan hawa nafsu
 7. Berdikari
 8. Tersusun dalam setiap urusannya
 9. Menepati masa
 10. Bermanfaat kepada orang lain

Setiap individu akan bergelar “muslim sejati” apabia dia mampu menyempurnakan sifat tersebut. Maka, setiap usaha yang dilakukannya untuk melengkapkan keIslamannya dianggap sebagai mujahadah melawan hawa nafsu yang selalu ingin mudah dan senang, hidup santai mengikut apa yang diinginkan. Sedangkan Islam tidak mengajar umatnya untuk hidup berpeluk tubuh dan sambil lewa dalam setiap perbuatannya.

Tunduk patuh kepada hawa nafsu tanpa sebarang usaha untuk mengekangnya atau memimpinnya ke arah redha Allah, bahkan menganggap tinggi keinginan nafsunya, sama seperti dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dia tidak langsung memandang kepada segala perintah dan larangan Allah, tetapi dia sentiasa memerhatikan segala keinginan nafsunya sehingga sanggup berusaha melakukan apa sahaja agar nafsunya puas. Ketika ini, dia tidak lagi menganggap Allah sebagai Tuhan Yang Maha Agung, Maha Mengetahui dan Maha Membalas segala perbuatan manusia. Sebaliknya, dia meletakkan kuasa nafsu mengatasi kuasa Allah. Akhirnya, apabila dia menginginkan suatu nikmat, dia tidak meminta kepada Allah. Tetapi dia akan menurutkan nafsunya sehingga memperoleh apa yang dia inginkan.

Sebagai contoh, apabila seseorang ingin menjadi kaya sebagaimana orang lain, maka dia tidak memohon pada Allah agar dibukakan pintu rezekinya, sebaliknya dia akan mencuri, berjudi, menipu dan sebagainya semata-mata untuk mendapatkan harta dengan jalan yang pantas. Ruang begini amat digemari syaitan sehingga kadang kala segala tindakannya dibantu oleh syaitan sehinggalah dengan izin Allah, dia menjadi kaya. Ketika itu, terdetik di hatinya, “Aku tak perlu minta daripada Allah, sebab apa yang aku inginkan, semuanya dapat”. Cetusan hati sebegini merupakan suatu perbuatan syirik kerana telah meletakkan satu kuasa lain mengatasi kuasa Allah dan telah menafikan kuasa Allah Yang Menciptakan kekayaan dia bumi ini dengan meletakkan dirinya sebagai kuasa yang mampu mendapatkan apa yang dikehendaiknya hanya dengan usahanya sendiri. Inilah sifat takabur yang disebutkan sebagai salah satu daripada syirik kecil. Ia adalah suatu yang tersembunyi dalam hati yang akan membinasakan tuannya dia akhirat kelak.

Nafsu juga perlu dikekang kerana manusia diciptakan sebagai khalifah yang bertanggungjawab untuk memimpin. Manusia diciptakan dengan segala kelebihan atas makhluk yang lain agar dia dapat memimpin dengannya.

Firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 70 :
“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam,dan Kami telah membenarkan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut,dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan”

Dengan segala kelebihan ini, manusia seharusnya membentuk dan membimbing nafsu agar tunduk patuh kepada perintah Allah sesuai dengan peranannya sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia akan disoal tentang setiap yang dipimpinnya.

Sabda Nabi Muhammad S.A.W :
“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal tentang apa yang dipimpinnya,seorang imam adalah pemimpin,dan dia akan disoal tentang kepimpinannya.Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan disoal tentang kepimpinannya.Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumahtangga dan suaminya dan dia akan disoal tentang pimpinannya.Seorrang khadam adalah pemimpin bagi harta tuannya dan dia akan disoal akan pimpinannya.Dan setaip kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan disoal atas apa yang dipimpin” – Hadis  Riwayat Bukhari dan Muslim

Justeru, manusia juga adalah pemimpin kepada hawa nafsu dan akan disoal mengenai kepimpinannya. Khalifah adalah peranan manusia terbesar yang akan dihitungkan dalam mizan timbalan amalnya di Padang Mahsyar kelak.

Mohd Faizuddin Bin Sahimi,
Perubatan Tahun 1

 

Tinggalkan komen anda